Danh bạ các cấp hội
HỘI NHÀ BÁO TỈNH ĐỒNG NAI
Trụ sở Số 199, Đường 30/4, P. Trung Dũng, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai
Điện thoại:         0613 - 822 453
Email:                hoinhabaodn@gmail.com
Đặc san Ngôn Luận, xuất bản 2 kỳ/năm
 
Đại hội HNB tỉnh Đồng Nai Khóa IX, nhiệm kỳ 2015-2020 (tháng 9)
 
Chủ tịch  Nguyễn Tôn Hoàn
- Tổng Biên tập Báo Lao động Đồng Nai      
                                                                                         Điện thoại CQ:   0613- 843 229
Điện thoại NR:   0613- 826 521
Di động:             0903 907 595
Email:                 tonhoanbdn@gmail.com
 
Phó Chủ tịch Thường trực Đỗ Trung Tiến
Điện thoại CQ:  0613- 822 453
Điện thoại NR:  0613- 846 422
Di động:            0903 836 272
Email:                hoinhabaodn@gmail.com
 
Phó Chủ tịch- Trưởng Ban Kiểm tra Phan Thị Kim Tước
- Chánh Văn phòng Hội
Điện thoại CQ:  0613- 822 453
Điện thoại NR:  0613- 941 293
Di động:            0913 942 844  
Email:                kimtuocphan@gmail.com
 
Ủy viên Trần Nam Đông
- Phó Giám đốc Đài PT-TH
Điện thoại CQ:   0613- 823 623           
Di động:             0913 171 284 
Email:                 trannamdong2002@yahoo.com
 
Ủy viên Trần Huy Thanh
- Tổng Biên tập Báo Đồng Nai
Điện thoại CQ:   0613- 842 458           
Di động:             0913 128 886 
Email:                huythanhbdn@gmail.com
 
Ủy viên Đào Văn Tuấn
- Phó Giám đốc Đài PT-TH Đồng Nai
Điện thoại CQ:   0613- 826 165  
Di động:             0913 741 150
Email:                 daotuandnrtv@gmail.com
 
Ủy viên Ngô Ngọc Duệ
- Trưởng phòng Truyền hình Đài PT-TH Đồng Nai
Điện thoại CQ:    0613- 822 967 
Di động:              0928 057 577
Email:                 ngocduedn@gmail.com
 
Ủy viên Nguyễn Thị Thanh Hải
- Phó phòng Phát thanh Đài PT-TH Đồng Nai
Điện thoại CQ:    0613- 827 025 
Di động:              0915 142 836
Email:                  haithoisu2709@gmail.com
 
Ủy viên Phạm Thị Kim Chánh
- Phó phòng Văn nghệ Đài PT-TH Đồng Nai
Điện thoại CQ:    0613- 895 064
Di động:              0918 927 888
Email:                 quynhgiangdnrtv@yahoo.com.vn
 
Ủy viên Đinh Kim Tuấn
- Thư ký Tòa soạn Báo Đồng Nai
Điện thoại CQ:    0613- 942 427
Di động:              0989 020 430
Email:                 kimtuanbdn@gmail.com
 
Ủy viên Nguyễn Thị Phượng
- Phó ban Văn hóa - Xã hội Báo Đồng Nai
Điện thoại CQ:    0613- 942 427
Di động:               0913 169 394
Email:                  nguyenphuongbaodn@gmail.com
 
Ủy viên Lê Tấn Bình
- Phó Trưởng Đài Truyền thanh Biên Hòa
Điện thoại CQ:    0613- 822 149
Di động:              0918 573 507
Email:                 binhdbh@gmail.com
 
Ủy viên Hoàng Thị Bích Phú
- Thư ký Tòa soạn Báo Lao động Đồng Nai
Điện thoại CQ:    0613- 843 235
Di động:              0919 357 220
Email:                 phulddn@yahoo.com.vn
 
Ủy viên Hoàng Ngọc Điệp
- Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Đồng Nai
Điện thoại CQ:    0613- 822 992
Di động:               0918 745 554
Email:                  nhhoangngocdiep@gmail.com
 
Ủy viên Lê Văn Thanh Cường
- Trưởng Đài Truyền thanh huyện Xuân Lộc
Điện thoại CQ:     0613- 871 989
Di động:               0982 728 082
Email:                  dttthanhcuong@gmail.com

 

Tin nổi bật
Mở rộng hợp tác TTXVN-Kyodo phù hợp với phát triển quan hệ Việt-Nhật
Đoàn đại biểu HNB Hàn Quốc thăm và làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam
Bế mạc Hội Báo toàn quốc năm 2017
Phát động Giải báo chí toàn quốc đầu tiên về nông dân