Danh bạ các cấp hội
HỘI NHÀ BÁO TỈNH LẠNG SƠN
Trụ sở:  Số 9, Đường Hoàng Văn Thụ, P. Chi Lăng, TP. Lạng Sơn, T. Lạng Sơn
Điện thoại/Fax:     025 - 3814 338
E-mail:                  langsonnb@gmail.com
Bản tin Người làm báo Lạng Sơn xuất bản 6 kỳ/năm 
Câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi: 17 hội viên

Đại hội HNB tỉnh Lạng Sơn Khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020 (Tháng 12/2014)

Chủ tịch Hoàng Đình Hôm
- Tỉnh ủy viên
- Tổng Biên tập Báo Lạng Sơn
Điện thoại CQ:  
Di động:              0913 299 395
Email:                 baolangson@gmail.com               
 
Phó Chủ tịch Thường trực La Ngọc Nhung
Điện thoại CQ:     025 - 3813415
Di động:               0912 267 350
Email:                  langsonnb@gmail.com
  
Phó Chủ tịch- Trưởng Ban Kiểm tra Vũ Kiều Oanh
- Phó Giám đốc Đài PT-TH Lạng Sơn
Điện thoại CQ:   025 - 3812 646                            
Di động:             0912 708 386
 
Ủy viên Hoàng Quang Độ
- Phó Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Lạng Sơn
Di động:             0986 460 757
Email:                vannghexulang@gmail.com
 
Ủy viên Nguyễn Đông Bắc
- Phó Tổng Biên tập Báo Lạng Sơn
Di động:            0912 048 672
Email:               baolangson@gmail.com
 
Ủy viên  Hoàng Xuân Thái
- Giám đốc Đài PT-TH Lạng Sơn
Điện thoại CQ:  025. 3814 919
Di động:            0912 202 660
 
Ủy viên Tống Đức Sơn
- Phó phòng Biên tập, Đài PT-TH Lạng Sơn
Di động:            0949 219 618
Email:               tongducsonlstv@gmail.com
 
Ủy viên Lương Thị Hồng Quế
- Trưởng phòng Dân tộc, Đài PT-TH Lạng Sơn
Di động:            0912 861 888
 
Phó Chánh Văn phòng Lương Xuân Tam
Điện thoại CQ:     025 - 3814 338                                    
Di động:               0943 328 681
E-mail:                 langsonnb@gmail.com

Kế toán Văn phòng Hội Trần Thị Cúc
Di động:               0949 226 989
E-mail:                 langsonnb@gmail.com

 

Tin nổi bật
Mở rộng hợp tác TTXVN-Kyodo phù hợp với phát triển quan hệ Việt-Nhật
Đoàn đại biểu HNB Hàn Quốc thăm và làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam
Bế mạc Hội Báo toàn quốc năm 2017
Phát động Giải báo chí toàn quốc đầu tiên về nông dân