Danh bạ các cấp hội
HỘI NHÀ BÁO TỈNH LÀO CAI
Trụ sởSố 581, đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, TP. Lào Cai, T. Lào Cai 
Điện thoại:         020- 3842 841 
Email:                hoinhabaolaocai@gmail.com
Đặc san Người làm báo Lào Cai xuất bản 2 kỳ/năm, số lượng phát hành 500 bản/kỳ
Câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi: 15 hội viên
 
Đại hội HNB tỉnh Lào Cai Khóa V, nhiệm kỳ 2014-2019 (tháng 11)
 
Chủ tịch  Phan Quang Hưng
- Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam
- Giám đốc Đài PT-TH tỉnh Lào Cai
Địa chỉ:   Đường 30/4, phường Nam Cường, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Điện thoại CQ:   020. 3842 601                                                    
Di động:             091. 2456 928
E-mail:               phanquanghunglc@gmail.com

Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Thị Tấn
Điện thoại CQ:   020- 3842 841
Di động:             0912 047 001
E-mail:               manhtanpoem@yahoo.com.vn
 
Phó Chủ tịch  Đặng Viết Xuyên
- Phó Tổng Biên tập Báo Lào Cai
- Trưởng Ban Kiểm tra HNB tỉnh Lào Cai
Địa chỉ:   Tầng 6, Trụ sở khối 4, phường Bắc Lệnh, TP. Lào Cai
Điện thoại CQ:   020. 3842 646
Di động:             091. 4341 071
E-mail:               xuyenxuyen2008@gmail.com