Danh bạ các cấp hội
HỘI NHÀ BÁO TỈNH LÂM ĐỒNG
Trụ sở:  Số 5, Trần Hưng Đạo, TP. Đà Lạt, T. Lâm Đồng            
Điện thoại:            063- 3829 685
E-mail:                  hoinhabaold@gmail.com
Tạp chí Người làm báo Lâm Đồng xuất bản 2 tháng/kỳ
Câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi: 21 hội viên
 
Đại hội HNB tỉnh Lâm Đồng Khóa VI, nhiệm kỳ 2012-2017 (tháng 8)
 
Chủ tịch Nguyễn Thanh Nhân  
- Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam           
- Giám đốc Đài PT-TH Lâm Đồng
Điện thoại CQ:      063- 3822 053                                                           
Di động:                0913 684 655
Email:                   tn.ptthld@gmail.com
 
Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Thanh Hùng             
Di động:                063- 3915 886                                                           
Email:                   thanhhungdalat@gmail.com
 
Phó chủ tịch Hồ Thị Lan
- Phó Tổng Biên tập Báo Lâm Đồng
Điện thoại CQ:      063-3822 473
Di động:                0913 034 466
Email:                   lanht@lamdong.gov.vn
 
Ủy viên Nguyễn Thanh Đạm
- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng
Điện thoại CQ:      063-3540 359
Di động:                0913 934 431
Email:                   tbtnguyenthanhdam@gmail.com
 
Ủy viên Nguyễn Tấn Lộc
- Phó Giám đốc Đài PT-TH Lâm Đồng
Điện thoại CQ:      063-3831 018
Di động:                0913 729 252
Email:                   tanlocptthld@gmail.com
 
Ủy viên Trần Thị Mai Phương
- Phó Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông Lâm Đồng
Điện thoại CQ:      063-3837 739
Di động:                0915 590 595
Email:                   phuongttm@lamdong.gov.vn
 
Ủy viên Trần Khánh Hòa
- Trưởng phòng Thông tin khoa học quân sự, Học viện Lục quân
Điện thoại CQ:      063-3833 477
Di động:                0983 810 745
Email:                   khanhhoahvlq@gmail.com
 
Ủy viên Phạm Sơn Dũng
- Trưởng phòng Chuyên mục Đài PT-TH Lâm Đồng
Điện thoại CQ:      063-3556 575
Di động:                0919 779 159
Email:                   sondungltv@gmail.com
 
Ủy viên K' Tăm
- Đài PT-TH Lâm Đồng
Điện thoại CQ:      063-3536 475
Di động:                0982 278 584
Email:                   ktam@lamdong.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

Tin nổi bật
Mở rộng hợp tác TTXVN-Kyodo phù hợp với phát triển quan hệ Việt-Nhật
Đoàn đại biểu HNB Hàn Quốc thăm và làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam
Bế mạc Hội Báo toàn quốc năm 2017
Phát động Giải báo chí toàn quốc đầu tiên về nông dân