Danh bạ các cấp hội
HỘI NHÀ BÁO TỈNH KIÊN GIANG
Trụ sở:  Số 111 Mạc Cửu, phường Vĩnh Thanh, TP. Rạch Giá, T. Kiên Giang     
Điện thoại:           077-3863 745 - 3875 682
Email:                  hoinhabaokg@yahoo.com.vn
Tạp chí/Đặc san: ..............................................
 
Đại hội HNB tỉnh Kiên Giang Khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020 (tháng 6)
 
Chủ tịch Lê Thành Phương          
- Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam  
- Phó Giám đốc Đài PT-TH Kiên Giang
Điện thoại CQ:     077- 3812 192- 3875 683                                                             
Điện thoại NR:     077- 3620 236            
Di động:               0918 388 352
Email:                  lephuong236@yahoo.com.vn; lephuongthkg@gmail.com
 
Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Thu Oanh
- Trưởng Ban Kiểm tra, Thường trực Văn phòng
Điện thoại CQ:   077- 3875 682 - 3863 745                                                            
Di động:             0918 352 608
Email:                thuoanhpcd1965@gmail.com
 
Phó Chủ tịch Võ Hoàng Đương
Điện thoại CQ:   077- 3949 097                                                           
Điện thoại NR:   077- 3812 436
Di động:             0913 639 123
Email:                vohoangduongkg@gmail.com
 
Ủy viên Nguyễn Ngọc Tân
- Trưởng đài Truyền thanh
Điện thoại CQ:     0773- 949 121                                                            
Điện thoại NR:     0773- 869 876
Di động:               0918 006 809
 
Ủy viên Nguyễn Ngọc Tân
- Trưởng Đài Truyền thanh huyện Hòn Đất
Điện thoại CQ:     077- 3841 004
Di động:               0918 252 107
Email:                  ngoctanhd@gmail.com
 
Ủy viên Nguyễn Hữu Định
- Phó Chánh Văn phòng Hội Văn Nghệ Kiên Giang
Điện thoại CQ:     077- 3862 164
Di động:               0982 878 411
Email:                  huudinh33@gmail.com
 
Ủy viên Nguyễn Thanh Tùng
- Trưởng Đài Truyền thanh huyện Gò Quao
Điện thoại CQ:     077- 3824 065
Di động:               0909 974 999
Email:                  thientungtt@gmail.com
 
Ủy viên Nguyễn Ngọc Tuyết
- Trưởng Đài Truyền thanh - Truyền hình Phú Quốc
Điện thoại CQ:     077- 3846 068
Di động:               0919 044 911
Email:                  ngoctuyetthpq@yahoo.com
 
Ủy viên Lâm Việt Khởi
- Trưởng phòng Văn hóa- Xã hội Báo Kiên Giang
Điện thoại CQ:     077- 3777 039
Di động:               0918 010 363
Email:                  lamvietkhoi@gmail.com
 
Ủy viên Huỳnh Thị Diễm
- Phó phòng Báo chí- Xuất bản Sở Thông tin-Truyền thông Kiên Giang
Điện thoại CQ:     077- 3962 636
Di động:               0919 443 718
Email:                  huynhthidiem_78@yahoo.com.vn
 
Ủy viên Dương Hoàng Minh
- Trưởng Đài Truyền thanh huyện Vĩnh Thuận
Điện thoại CQ:     077- 8692 299
Di động:               0907 046 869
Email:                  hoangminhdvt@gmail.com
 
Ủy viên Đỗ Tiến Lực
- Trưởng phòng Thời sự Đài PT-TH Kiên Giang
Di động:               0989 157 999
Email:                  dotrantienluc@gmail.com
 
Giám đốc Đài PT-TH Kiên Giang Trịnh Bé Dũng
Di động:              0949 945 181

 

 

Tin nổi bật
Mở rộng hợp tác TTXVN-Kyodo phù hợp với phát triển quan hệ Việt-Nhật
Đoàn đại biểu HNB Hàn Quốc thăm và làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam
Bế mạc Hội Báo toàn quốc năm 2017
Phát động Giải báo chí toàn quốc đầu tiên về nông dân