Danh bạ các cấp hội
HỘI NHÀ BÁO TỈNH NAM ĐỊNH

Trụ sở: Nhà B – 68 Trần Phú, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định
Điện thoại:        0350- 3869 828 - 3867 927
Fax:                  0350- 3869 828
 
Đại hội HNB tỉnh Nam Định Khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020 (tháng 8)
 
Phó Chủ tịch Trịnh Xuân Lộc
- Giám đốc Đài PT-TH Nam Định
Điện thoại CQ:   0350- 3638 356
Điện thoại NR:   0350-
Di động:             0912 180 697
Email:                 khoinoidungntv@gmail.com
       
Phó Chủ tịch Trần Anh Tú
- Trưởng Ban Nghiệp vụ
Di động:              0913 294 757
 
Phó Chủ tịch Trần Đức Long
- Phó Tổng Biên tập Báo Nam Định
Điện thoại CQ:     0350-3860 425
Điện thoại NR:     0350-3867 744
Di động:               091 2207 851
 
Phó Chủ tịch:   Đỗ Văn Minh
- Trưởng Ban Tài chính
Điện thoại CQ:     0350- 3860 425
Điện thoại NR:     0350- 3867 744
Di động:               0913 558 131
 
Trưởng Ban Kiểm tra Nguyễn Đức Long
- Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính Đài PT-TH Nam Định
Điện thoại CQ:     0350-
Điện thoại NR:     0350-
Di động:               
 
Ủy viên Hoàng Thị Hoài Phương
- Phó Tổng Biên tập Báo Nam Định
Điện thoại CQ:     0350-
Điện thoại NR:     0350-
Di động:              
 
Ủy viên Lưu Vị Xuyên
- Phó phòng Thời sự Đài PT-TH Nam Định
Điện thoại CQ:     0350-
Điện thoại NR:     0350-
Di động:  
 
Ủy viên Vũ Thị Thu Hiền
- Trưởng phòng Báo chí-Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
Điện thoại CQ:     0350-
Điện thoại NR:     0350-
Di động:  
 
Ủy viên Đỗ Thị Lý
- Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhà báo nữ
Điện thoại CQ:     0350-
Điện thoại NR:     0350-
Di động:  
 
Ủy viên Nguyễn Hữu Minh
Điện thoại CQ:     0350-
Điện thoại NR:     0350-
Di động:  
 
 Ủy viên Nguyễn Tiến Thanh
- Phó phòng Nghiệp vụ Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Điện thoại CQ:    0350-
Điện thoại NR:    0350-
Di động:  
 
Thường trực Văn phòng: 
Điện thoại:          0350- 3867 927
 
Cán bộ chuyên trách Trần Thị Hằng
Di động:              0168 665 281
 
Cán bộ chuyên trách Phạm Hồng Thắm
Di động:              0915 387 257

Tin nổi bật
Mở rộng hợp tác TTXVN-Kyodo phù hợp với phát triển quan hệ Việt-Nhật
Đoàn đại biểu HNB Hàn Quốc thăm và làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam
Bế mạc Hội Báo toàn quốc năm 2017
Phát động Giải báo chí toàn quốc đầu tiên về nông dân