Danh bạ các cấp hội
HỘI NHÀ BÁO TỈNH VĨNH LONG

Trụ sở:  Số 91, Hùng Vương, phường 1, TP. Vĩnh Long, T. Vĩnh Long
Điện thoại/Fax: 070- 3822 963
Email:               tamhnb@gmail.com
 
Đại hội HNB tỉnh Vĩnh Long Khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020 (tháng 7)
 
Chủ tịch Lê Quang Nguyên
- Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam
- Giám đốc Đài PT-TH Vĩnh Long
Địa chỉ:  50 Phạm Thái Bường, phường 4, TP. Vĩnh Long
Điện thoại CQ:   070- 3827 027
Điện thoại NR:   070- 3822 094
Di động:             0913 889 233
Email:                quangnguyen@thvl.vn
 
Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Thị Hồng Thư
Điện thoại CQ:  070- 3822.963                                         
Điện thoại NR:  070- 3828 974 
Di động:            0903 088 559
E-mail:              hongthubvl99@yahoo.com.vn

Phó Chủ tịch: Phạm Hoàng Khải
- Tổng Biên tập Báo Vĩnh Long
Điện thoại CQ:   070- 3822 591                         
Điện thoại NR:   070- 3831 719
Di động:             0918 718 085
Email:                phamhoangkhai@gmail.com
 
Trưởng Ban Kiểm tra: Phạm Thanh Xuân
- Phó Giám đốc Đài PT-TH Vĩnh Long
Điện thoại CQ:   070- 3824 411
Điện thoại NR:   070- 3825 411                         
Di động:             0913 737 898
Email:                 thanhxuan@thvl.vn
 
Ủy viên Thường vụ: Huỳnh Tấn Phát
- Trưởng phòng Thời sự Đài PT-TH Vĩnh Long
Điện thoại CQ:   070- 3831 131
Điện thoại NR:   070- 3829 777                         
Di động:             0918 179 345
Email:                tanphatthvl@gmail.com

Ủy viên, Chánh Văn phòng: Phạm Trọng Tâm
Điện thoại CQ:    070- 3822 963     
Điện thoại NR:    070- 3959 603                    
Di động:              0989 369 961
E-mail:                tamhnb@gmail.com
 
Ủy viên: Nguyễn Hữu Khánh
- Phó Tổng Biên tập Báo Vĩnh Long
Điện thoại CQ:    070- 3828 671                     
Di động:              0987 083 838
E-mail:                nguyenhuukhanhbvl@gmail.com
 
Ủy viên: Phạm Minh Khải
- Trưởng phòng Chuyên mục Đài PT-TH Vĩnh Long
Điện thoại CQ:    070- 3852 852            
Di động:              0988 852 852
E-mail:                minhkhai@thvl.vn
 
Ủy viên: Trần Hoàng Kiệm
- Trưởng phòng Phát thanh Đài PT-TH Vĩnh Long
Điện thoại CQ:    070- 3853 335    
Di động:              0918 136 988
E-mail:                hoangkiemptttvl@gmail.com
 
Ủy viên: Nguyễn Thiện Thư
- Trưởng phòng Sản xuất chương trình truyền hình Đài PT-TH Vĩnh Long
Điện thoại CQ:    070- 3853 601  
Di động:              0919 218 586
E-mail:                thunt@thvl.vn
 
Uỷ viên: Nguyễn Thị Thanh Tuyền
- Trưởng phòng chương trình truyền hình Đài PT-TH Vĩnh Long
Điện thoại CQ:    070- 3827 000  
Di động:              0913 813 811
E-mail:                tyvy1967@yahoo.com.vn
 
Ủy viên: Đào Thị Tuyết Vân
- Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính Đài PT-TH Vĩnh Long
Điện thoại CQ:    070- 3822 345    
Di động:              0906 974 859
E-mail:                hanhchanh@thvl.vn
 
Ủy viên: Bùi Thanh Tâm
- Thư ký Chi hội Báo Vĩnh Long
Điện thoại CQ:    070- 3822 591    
Di động:              0988 411 058
E-mail:                buithanh111@gmail.com

 

Tin nổi bật
Mở rộng hợp tác TTXVN-Kyodo phù hợp với phát triển quan hệ Việt-Nhật
Đoàn đại biểu HNB Hàn Quốc thăm và làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam
Bế mạc Hội Báo toàn quốc năm 2017
Phát động Giải báo chí toàn quốc đầu tiên về nông dân