Danh bạ các cấp hội
HỘI NHÀ BÁO TỈNH SÓC TRĂNG
Trụ sở: Số 2 đường Trần Văn Sắc, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng        
Điện thoại:        0793- 620 184            
E-mail:              hoinhabao.st@gmail.com
 
Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Sóc Trăng Khóa V, nhiệm kỳ 2015-2020 (tháng 3)
 
Chủ tịch Trần Công Tuấn
Điện thoại CQ:  0793- 620 184
Di động:            0939 167 876 
E-mail:              hoinhabao.st@gmail.com
 
Phó Chủ tịch Thường trực Tạ Đình Nghĩa
Điện thoại CQ:  0299 3620 184
Di động:            0982 120 909 - 0913 721 007 
Email:               tadinhnghia.st.vja@gmail.com 
 
Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Bốn
- Giám đốc Đài PT-TH Sóc Trăng
Điện thoại CQ:  0793-822 598
Di động:             0979 723 955
Email:                nguyenbonstv@gmail.com
 
Trưởng Ban Kiểm tra Trương Minh Hoàng
- Trưởng đài Truyền thanh TP. Sóc Trăng
Điện thoại CQ: 0793-821 909
Di động:            0918 746 201
Email:               daitpst@gmail.com
 
Ủy viên Ban Thường vụ Lê Hoàng Bắc
- Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại CQ:  
Di động:            
Email:           
 
Ủy viên Ban Kiểm tra Nguyễn Quang Nhuần
Điện thoại CQ:  0793-822 598
Di động:            0982 832 474
Email:               quangnhuanst@gmail.com
 
Ủy viên Ban Kiểm tra Trương Minh Châu
Điện thoại CQ: 0793-821 933
Di động:           0988 434 24
Email:              truongminhchau@gmail.com
 
Ủy viên Đỗ Thị Mỹ Hiên
- Báo Sóc Trăng
Di động:            0917 454 574
Email:               myhienbst@gmail.com
 
Ủy viên Văn Thị Mỹ Duyên
Điện thoại CQ: 0793- 822 598
Di động:           0913 931 261
Email:               myduyendst@yahoo.com
 
Ủy viên Đoàn Hồng Thiện
Điện thoại CQ: 0793-821 909
Di động:           0918 746 201
Email:               daitpst@gmail.com
 
Ủy viên Dương Trọng Danh
Điện thoại CQ: 0793- 822 598
Di động:           0918 529 773
Email:               trongdanhstv@gmail.com
 
Ủy viên Lê Quốc Khởi
Điện thoại CQ: 0793-822 598
Di động:           0989 443 555
Email:               quockhoistv@gmail.com
 
Ủy viên Nguyễn Tiến Sĩ
Điện thoại CQ: 0793- 822 598
Di động:            098 538 6779
Email:               tiensithst@gmail.com
 
 

 

Tin nổi bật
Mở rộng hợp tác TTXVN-Kyodo phù hợp với phát triển quan hệ Việt-Nhật
Đoàn đại biểu HNB Hàn Quốc thăm và làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam
Bế mạc Hội Báo toàn quốc năm 2017
Phát động Giải báo chí toàn quốc đầu tiên về nông dân