Danh bạ các cấp hội
HỘI NHÀ BÁO TỈNH QUẢNG TRỊ
Trụ sở:  Số 311 Hùng Vương, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị                                                      
Điện thoại/Fax:     053-854368                                                                                                              
E-mai:                  hoinhabaoqtri@gmail.com
Đặc san Nhà báo và Quê hương xuất bản 3 tháng/kỳ
Câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi: 18 hội viên
 
Đại hội HNB tỉnh Quảng Trị Khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020 (tháng 12)
 
Chủ tịch Trương Đức Minh Tứ
- Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam
- Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Quảng Trị
Địa chỉ: 311 Hùng Vương, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại CQ:      053- 3851 615
Điện thoại NR:      053- 3851 911
Di động:                0903 583 797                                              
E-mail:                  minhtu1964@gmail.com
 
Phó Chủ tịch Thường trực Trần Đăng Mậu
Điện thoại CQ:      053- 3854 595
Di động:                0982 570 777
E-mail:                  trandang.qtv@gmail.com

Phó Chủ tịch Lê Vĩnh Nhiên
- Phó Giám đốc Đài PT-TH Quảng Trị
Điện thoại CQ:      053- 3854 147                                                           
Di động:                0915 037 456
E-mail:                  vinhnhienqtv@gmail.com
 
Trưởng Ban Kiểm tra Võ Nguyên Thủy
- Trưởng phòng Thời sự Đài PT-TH Quảng Trị
Điện thoại CQ:       053- 3536 595                                                            
Điện thoại NR:       053- 3604 595          
Di động:                 0905 871 594
E-mail:                   ngocsipcl@gmail.com
 
Ủy viên- Chánh Văn phòng Hoàng Ngọc Sỹ
Điện thoại CQ:       053- 3536 595
Điện thoại NR:       053- 3604 595
Di động:                 0905 871 595
E-mail:                   ngocsipcl@gmail.com
 
Ủy viên Nguyễn Chí Linh
- Phó Tổng Biên tập Báo Quảng Trị
Di động:                0914 008 910
E-mail:                  nguyenchilinhbqt@gmail.com
 
Ủy viên Hồ Nguyên Kha
- Phó Trưởng phòng Nội chính-Bạn đọc Báo Quảng Trị
Di động:               0905 227 567
E-mail:                 lamkhanh2000@gmail.com  
   
Ủy viên Võ Văn Hoàng
- Trưởng Đài TT huyện Hải Lăng
Điện thoại CQ:     053-3873 406                                                       
Di động:               0943 873 559
E-mail:                 vodaihl@gmail.com 
 
Ủy viên Lê Thị Hường
- Trưởng Đài TT huyện Cam Lộ
Điện thoại CQ:     053- 3871 317                                                          
Di động:               0905 888 405
E-mail:                 lehuongcamlo@gmail.com
         
Ủy viên Nguyễn Thị Xuân
- Phó Trưởng phòng Biên tập và Thông tin điện tử Đài PT-TH Quảng Trị
Điện thoại CQ:     053-6250 567                                                           
Di động:               0987 287 261
E-mail:                 linhxuanqtv@gmail.com
 
Ủy viên Hồ Thị Liên
- Tổng Biên tập Tạp chí Cửa Việt
Điện thoại CQ:     053- 3822 379                                                        
Di động:               0982 293 256          
E-mail:                 thuyliencuaviet@gmail.com

 

 
 

 

Tin nổi bật
Mở rộng hợp tác TTXVN-Kyodo phù hợp với phát triển quan hệ Việt-Nhật
Đoàn đại biểu HNB Hàn Quốc thăm và làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam
Bế mạc Hội Báo toàn quốc năm 2017
Phát động Giải báo chí toàn quốc đầu tiên về nông dân