Danh bạ các cấp hội
HỘI NHÀ BÁO TỈNH THÁI NGUYÊN
Trụ sở:    Số 10 Nha Trang, TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên
Điện thoại/Fax:  0280-3855 008                                                                                                                   E-mail:               hoinhabaotn@gmail.com
Tạp chí Nhà báo Thái Nguyên xuất bản 2 tháng/kỳ
Câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi: 15 hội viên
 
Đại hội HNB tỉnh Thái Nguyên Khóa V, nhiệm kỳ 2014-2019 (tháng 9)
 
Chủ tịch Nguyễn Bảo Lâm
Điện thoại CQ:   02803 751 789
Di động:             0982 157 660
Email:                lamnb@thainguyen.gov.vn
 
Phó Chủ tịch Thường trực Giang Thị Kim Quy       
Điện thoại CQ:   0280- 3855 008                                                          
Điện thoại NR:   0280- 3756 061          
Di động:             0912 551 519
Email:                giangthikimquy@gmail.com
 
Phó Chủ tịch- Trưởng Ban Kiểm tra Liêu Văn Chiến
- Phó Tổng Biên tập Báo Thái Nguyên
Điện thoại CQ:   0280- 3857 500                                                          
Điện thoại NR:   0280- 3858 053          
Di động:             0912 225 635
Email:                 lieuchien@thainguyen.gov.vn
 
Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Vũ Anh
- Giám đốc Đài PT-TH Thái Nguyên
Di động:             0913 068 624
Email:                vuanhtntv@gmail.com
 
Ủy viên Nguyễn Thúy Quỳnh
- Tổng Biên tập Báo Văn nghệ Thái Nguyên
Điện thoại CQ:   0280- 3758 130
Di động:             0912 328 415
Email:                 thuyquynhhtn@gmail.com
 
Ủy viên Khương Văn Doãn
- Tổng Biên tập Báo Quân khu I
Di động:             0915 954 156
Email:                 khuongdoan.tn@gmail.com
 
Ủy viên Nguyễn Thị Thu Hằng
- Trưởng phòng Điện tử Đài PT-TH Thái Nguyên                                            
Di động:             0978 666 032
Email:                 lehangtntv@gmail.com
 
Ủy viên Hoàng Thảo Nguyên
- Trưởng CQĐD TTXVN thường trú tại Thái Nguyên
Điện thoại CQ:   0280- 3855 604
Di động:             0913 039 491
Email:                 hoangnguyen491@gmail.com
 
Ủy viên Bùi Thị Thu Hương
- Trưởng phòng Xuất bản-Báo chí, Sở Thông tin - Truyền thông
Di động:             0915 260 060
Email:                 thuhuongbt@thainguyen.gov.vn
 
Ủy viên Hoàng Huệ Dinh
- Phó phòng Kinh tế Báo Thái Nguyên
Di động:             0913 683 066
Email:                 tung_dinh14@yahoo.com.vn
 
Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Việt Hoa
Điện thoại CQ:    0280- 3855 008
Di động:              0916 069 933
Email:                 quynhhoabtn@gmail.com
 
Cán bộ Văn phòng Mai Thị Vinh
Điện thoại CQ:    0280- 3855 008                                                          
Điện thoại NR:    0280- 2211 547          
Di động:              0989 260 886
Email:                 maivinh1972@gmail.com
 
Lãnh đạo cơ quan báo đài:
Báo Thái Nguyên
Tổng Biên tập Nguyễn Ngọc Sơn
Di động: 0912 039 880
 
Tin nổi bật
Mở rộng hợp tác TTXVN-Kyodo phù hợp với phát triển quan hệ Việt-Nhật
Đoàn đại biểu HNB Hàn Quốc thăm và làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam
Bế mạc Hội Báo toàn quốc năm 2017
Phát động Giải báo chí toàn quốc đầu tiên về nông dân