Danh bạ các cấp hội
HỘI NHÀ BÁO TỈNH TRÀ VINH
Trụ sở:  Số 32, Phạm Hồng Thái, P. 3, TP. Trà Vinh, T. Trà Vinh
Điện thoại:       0743- 856 074
Email:              hoinhabaotravinh@gmail.com
Tạp chí:           Người làm báo Trà Vinh, phát hành 2 kỳ/năm

Đại hội HNB tỉnh Trà Vinh Khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020 (Tháng 9)

Chủ tịch Trang Thiếu Hùng                                                                               
- Giám đốc Đài PT-TH Trà Vinh                                                                                                                   Điện thoại CQ:  0743- 854 326
Điện thoại NR:  0743- 862 557
Di động:            0913 999 239
Email:               trangthieuhung@gmail.com
 
Phó Chủ tịch Thường trực Trần Văn Điền                                                                                                 
Điện thoại CQ:  0743- 856 074
Di động:            0903 337 282
Email:               trandienthtv@gmail.com

Phó Chủ tịch  Phạm Thị Thanh Phương
- Tổng Biên tập Báo Trà Vinh
Điện thoại CQ:  0743- 852 844
Di động:            0169 6488 305
 
Phó Chủ tịch Sơn Hùng
- Phó Tổng Biên tập Báo Trà Vinh
- Trưởng Ban Kiểm tra HNB tỉnh Trà Vinh
Điện thoại CQ:  0743- 852 844
Di động:            0918 576 583    
 
Ủy viên - Cán bộ Văn phòng Hội Nguyễn Hoàng Khanh
Điện thoại CQ:  0743- 856 074
Di động:            0919 081 942
Email:               khanhhnbtravinh@gmail.com
 
Ủy viên Trần Vũ Phương
- Trưởng phòng Thời sự, Đài PT-TH Trà Vinh
Điện thoại CQ:  0743- 852 459
Di động:            0972 713 434
Email:                vuphuongtsthtv@gmail.com
 
Ủy viên Phạm Chí Truyền
- Trưởng phòng Chương trình, Đài PT-TH Trà Vinh
Điện thoại CQ:  0743- 852 458
Di động:            0913 739 779
Email:                pctruyenthtv@gmail.com
 
Ủy viên Nguyễn Thị Thanh Thảo
- Trưởng phòng Chuyên mục, Đài PT-TH Trà Vinh
Điện thoại CQ: 0743- 853 414
Di động:           0932 872 459
 
Ủy viên Vũ Thị Hồng Phượng
- Trưởng phòng Nội chính-Xây dựng Đảng, Báo Trà Vinh
Điện thoại CQ:  0743- 852 844
Di động:            0918 702 480
Email:               hongphuongvobtv@yahoo.com
 
Ủy viên Diệp Thanh
- Phó phòng Chương trình - Đài PT-TH Trà Vinh
Điện thoại CQ:  0743- 852 458
Di động:            0918 292 397
Email:                diepthanhthtv@gmail.com
 
Ủy viên Nguyễn Minh Luận
- Phó phòng Chuyên mục - Đài PT-TH Trà Vinh
Điện thoại CQ:   0743 853 414
Di động:             0913 880 767
Email:                minhluanthtv@gmail.com
 
Ủy viên Trần Văn Dũng
- Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Trà Vinh
Điện thoại CQ:   0743- 210 365
Di động:             0913 187 895
Email:                vannghetravinh@gmail.com
 
Ủy viên Lê Văn Đàng
- Trưởng Đài Truyền thanh huyện Tiểu Cần, Đài PT-TH Trà Vinh
Điện thoại CQ:  0743- 822 046
Di động:            0919 899 738
 
Ủy viên Lê Tấn Bá
- Trưởng Đài Truyền thanh huyện Trà Cú, Đài PT-TH Trà Vinh
Điện thoại CQ:  0743 874 143
Di động:            0932 863 477
 
Ủy viên Trần Quang Nhựt
- Phó phòng Thời sự Đài PT-TH Trà Vinh
Điện thoại CQ:  0743- 852 459
Di động:            0962 752 866
Tin nổi bật
Mở rộng hợp tác TTXVN-Kyodo phù hợp với phát triển quan hệ Việt-Nhật
Đoàn đại biểu HNB Hàn Quốc thăm và làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam
Bế mạc Hội Báo toàn quốc năm 2017
Phát động Giải báo chí toàn quốc đầu tiên về nông dân