Danh bạ các cấp hội
TẠP CHÍ XƯA VÀ NAY

 Trụ sở: số 216 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại:                04- 38 256 588

 

Thư ký Chi hội: Trần Hồng Đức

Di động:                    01292 360 072

Tin nổi bật
Hội nghị Ban Giám đốc Liên đoàn các nhà báo ASEAN: Đoàn kết vì một khu vực báo chí phát triển
Bác Hồ viết báo về bình đẳng giới
Tăng cường thông tin cho báo chí về vấn đề biển và hải đảo
Sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ