Danh bạ các cấp hội
TẠP CHÍ TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC

Trụ sở: số 37A Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại:  0804 6164

Fax:            0804 6621

E-mail:        tapchitcnn@moha.gov.vn

 

Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ 2013-2016:

Thư ký: Hoàng Hữu Lâm

- Phó Trưởng Phòng Thư ký Tòa soạn

Di động:      0912116734

E-mail:      lamhoanghuu@gmail.com

Tin nổi bật
“Báo chí phải được cung cấp thông tin trong phòng, chống tham nhũng”
Liên đoàn các nhà báo ASEAN quan ngại về hành động của Trung Quốc
Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ VIII
Họp báo về Giải báo chí quốc gia lần thứ VIII - năm 2013: Một mùa giải có nhiều thành công