Danh bạ các cấp hội
TẠP CHÍ TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC
thuộc Bộ Nội vụ
Trụ sở: Số 37A Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại:  0804 6164
Fax:            0804 6621
E-mail:        tapchitcnn@moha.gov.vn
 
Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ 2013-2016 (tháng 12/2013):
 
Thư ký Hoàng Hữu Lâm
- Phó Trưởng phòng Thư ký Tòa soạn
Di động:      0912116734
E-mail:        lamhoanghuu@gmail.com
Tin nổi bật
Lễ Phát động hiến tặng hiện vật Bảo tàng Báo chí Việt Nam khu vực phía Bắc
Phát biểu của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc HN Trung ương 10
Hội nghị báo chí toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2015
Báo Campuchia: Đưa quan hệ Việt Nam-Campuchia lên tầm cao mới