Danh bạ các cấp hội
TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Trụ sở: số 10 Nguyễn Công Hoan, quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04- 37 711 070/071

Fax:           04- 37 711 073

E-mail:       ptnt@hn.vnn.vn

 

Thư ký Chi hội: Phạm Hà Thái

- Phó Tổng Biên tập

Di động:     0912 269 691

E-mail:       ha_thaiptnt@yahoo.com.vn

 

Phó Thư ký Chi hội: Hoàng Thị Phương

- Trưởng ban Thư ký Bạn đọc

Di động:      0913 075 562

E-mail:        thainguyen_phuong@yahoo.com

Tin nổi bật
Tăng cường thông tin cho báo chí về vấn đề biển và hải đảo
Sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ
Gặp gỡ Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang - người bạn đọc thân thiết của báo chí cách mạng Việt Nam: Hãy luôn nhớ “Viết cho ai? Viết để làm gì?”
Thứ trưởng Ngoại giao trả lời báo chí về kết quả Hội nghị ASEAN lần 47