Danh bạ các cấp hội
TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam
 
Trụ sở:      Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 04- 37 711 070/071
Fax:            04- 37 711 073
E-mail:        ptnt@hn.vnn.vn
 
Thư ký Phạm Hà Thái
- Phó Tổng Biên tập
Di động:     0912 269 691
E-mail:        ha_thaiptnt@yahoo.com.vn
 
Phó Thư ký Hoàng Thị Phương
- Trưởng ban Thư ký Bạn đọc
Di động:     0913 075 562
E-mail:        thainguyen_phuong@yahoo.com

 

Tin nổi bật
Càng khó khăn, báo chí càng phải nâng cao chất lượng
Hội nghị Ban Giám đốc Liên đoàn các nhà báo ASEAN: Đoàn kết vì một khu vực báo chí phát triển
Bác Hồ viết báo về bình đẳng giới
Tăng cường thông tin cho báo chí về vấn đề biển và hải đảo