Danh bạ các cấp hội
TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 Trụ sở: số 10 Nguyễn Công Hoan, quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại:                04- 37 711 070

                                04- 37 711 071

Fax:                         04- 37 711 073

E-mail: ptnt@hn.vnn.vn

 

Thư ký Chi hội: Phạm Hà Thái - Phó Tổng Biên tập

Di động:                    0912 269 691

E-mail: ha_thaiptnt@yahoo.com.vn

 

Phó Thư ký Chi hội: Hoàng Thị Phương - Trưởng ban Thư ký Bạn đọc

Di động:                  0913 075 562

E-mail: thainguyen_phuong@yahoo.com

Tin nổi bật
Báo Hà nội mới đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động
Khai mạc lễ hội Mùa xuân tôn vinh văn hóa dân tộc
Hội thảo Đạo đức nghề báo trong bối cảnh toàn cầu hóa thông tin
Ra mắt Trang Dân tộc - Miền núi trên Báo Nhân Dân