Danh bạ các cấp hội
TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
thuộc Học viện Chính trị Quốc gia - Hồ Chí Minh
Trụ sở: số 135 Nguyễn Phong Sắc, Hà Nội
Điện thoại:         08- 048 132
Fax:                   04- 38 435 726
E-mail:               tcllct@npa.org.vn
 
Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí Lý luận chính trị nhiệm kỳ 2016-2019 (tháng 12)
 
Thư ký Vũ Hoàng Công
- Tổng Biên tập
Điện thoại CQ:  08- 048132                                                                             
Di động:            0912.060.468
Email:                vuhoangcong60@gmail.com
 
Phó Thư ký Nguyễn Thắng Lợi
Điện thoại CQ:                                                                               
Di động:            
Email:    
 
Ủy viên-Phụ trách công tác kiểm tra Lê Minh Phương
Điện thoại CQ:                                                                               
Di động:            
Email:   

Tin nổi bật
Mở rộng hợp tác TTXVN-Kyodo phù hợp với phát triển quan hệ Việt-Nhật
Đoàn đại biểu HNB Hàn Quốc thăm và làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam
Bế mạc Hội Báo toàn quốc năm 2017
Phát động Giải báo chí toàn quốc đầu tiên về nông dân