Danh bạ các cấp hội
TẠP CHÍ KIỂM SÁT

thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Trụ sở: số 44, Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04- 39 364 171

Fax:           04- 39 361 633

E-mail:       tcksaaltk@gmail.com

 

Ban Chấp hành Chi hội nhiệm kỳ 2013-2015:

 

Thư ký Nguyễn Như Hùng 

- Phó Tổng Biên tập

Di động:     0914 337 557

E-mail:       hungtcks@yahoo.com

 

Phó Thư ký Nguyễn Thị Thu Hải

Di động:    

Email:        haitcks@gmail.com

 

Phó Thư ký Nguyễn Quốc Khánh

- Phó Phòng hành chính-trị sự

Di động:    0944748468

E-mail:      khanhtcks@gmail.com

Tin nổi bật
Ra mắt “Tuyển tập báo chí về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Trường Sa thân yêu”
Trưởng ban Tuyên giáo TƯ Đinh Thế Huynh làm việc với Bộ TT & TT
Biểu dương nhà mạng, báo chí tích cực “Chung sức vì biển đảo quê hương”
Xin ý kiến Bộ Chính trị quy hoạch báo chí