Danh bạ các cấp hội
TẠP CHÍ KIỂM SÁT
thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
Trụ sở:      Số 44, Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04- 39 364 171
Fax:           04- 39 361 633
E-mail:       tcksaaltk@gmail.com
 
Ban Chấp hành Chi hội nhiệm kỳ 2013-2015 (tháng 11/2014):
 
Thư ký Nguyễn Như Hùng 
- Phó Tổng Biên tập
Di động:     0914 337 557
E-mail:       hungtcks@yahoo.com
 
Phó Thư ký Nguyễn Thị Thu Hải
Di động:    
Email:        haitcks@gmail.com
 
Phó Thư ký Nguyễn Quốc Khánh
- Phó phòng Hành chính-Trị sự
Di động:    0944748468
E-mail:      khanhtcks@gmail.com
Tin nổi bật
Lễ Phát động hiến tặng hiện vật Bảo tàng Báo chí Việt Nam khu vực phía Bắc
Phát biểu của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc HN Trung ương 10
Hội nghị báo chí toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2015
Báo Campuchia: Đưa quan hệ Việt Nam-Campuchia lên tầm cao mới