Danh bạ các cấp hội
TẠP CHÍ KIỂM SÁT
thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao 
Trụ sở:   Số 44, Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Điện thoại:  04- 39 364 171
Fax:             04- 39 361 633
E-mail:        tcksaaltk@gmail.com  
Được cấp dấu Chi hội ngày:

Ban Chấp hành Chi hội nhiệm kỳ 2013-2015 (tháng 12)
 
Thư ký Nguyễn Như Hùng 
- Phó Tổng Biên tập 
Di động:      0914 337 557
E-mail:        hungtcks@yahoo.com  
 
Phó Thư ký Nguyễn Thị Thu Hải
Di động:     0986 919 589  
Email:         honghaitcks@gmail.com  
 
Phó Thư ký- Phụ trách Kiểm tra Nguyễn Quốc Khánh
- Phó phòng Hành chính-Trị sự
Di động:     0944748468
E-mail:       khanhtcks@gmail.com
Tin nổi bật
Bác bỏ thông tin sai lệch của báo chí Trung Quốc về vấn đề Biển Đông
Liên đoàn các nhà báo ASEAN tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin
Truyền thông Lào ca ngợi tình hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt-Lào
Đồng chí Võ Văn Thưởng thăm và làm việc tại Báo Nhân Dân