Danh bạ các cấp hội
TẠP CHÍ ĐỒ UỐNG VIỆT NAM

 Trụ sở: 18C Phạm Đình Hổ, quận Hai bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại:               04- 39 764 410

Fax:                        04- 39 764 286

                               04- 39 763 829

E-mail: tapchidouong@yahoo.com.vn

Website: www.vba.com.vn

 

Thư ký Chi hội: Hoàng Thị Lan - Phó Tổng Biên tập

Di động:                    0903 438 669

E-mail: nhabaohoanglan@yahoo.com.vn

 

Phó Thư ký Chi hội: Ngô Quang Vinh - Phó Ban Biên tập

Di động:                   0984 149 966

E-mail: vinh8447@yahoo.com

 

Phó Thư ký Chi hội:  Nguyễn Văn Chương - Trưởng phòng Phóng viên

Di động:                    01679 982 838

Email: nguyenchuong1978@yahoo.com

Tin nổi bật
Báo Hà nội mới đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động
Khai mạc lễ hội Mùa xuân tôn vinh văn hóa dân tộc
Hội thảo Đạo đức nghề báo trong bối cảnh toàn cầu hóa thông tin
Ra mắt Trang Dân tộc - Miền núi trên Báo Nhân Dân