Danh bạ các cấp hội
TẠP CHÍ DÂN CHỦ VÀ PHÁP LUẬT
thuộc Bộ Tư pháp  
Trụ sở: Số 9 Lê Đức Thọ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại:        04- 6273 9736
Fax:                  04- 38 430 953
E-mail:              danchu-phapluat@hn.vnn.vn   

Thư ký Nguyễn Văn Tuân (Nghỉ hưu)
 
Phụ trách Chi hội  Hoàng Thị Phương Hoa
Điện thoại CQ: 04- 6273 9736
Di động:           0989 127 616
Email:               hoahp@moj.gov.vn
 
Tổng Biên tập Đặng Vũ Huân
Di động:           0912 491 175
Email:              huandv@moj.gov.vn
 
 
 
 
Tin nổi bật
Báo chí với Đại hội
Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Cơ quan Trung ương Hội tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ 2016
Hội nghị giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (HNBVN) 2015