Danh bạ các cấp hội
BÁO NGƯỜI CAO TUỔI

thuộc Hội người cao tuổi Việt Nam

Trụ sở: Số 12 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại:  04 - 37 334 432 - 37 33 4423

Fax:            04 - 37 341 806

E-mail:        baonguoicaotuoi@fpt.vn

 

Thư ký Chi hội: Nguyễn Thanh Cao

Di động:     0983 869 438

Email:         thanhcao1301@gmail.com

 

Tin nổi bật
Hội nghị Ban Giám đốc Liên đoàn các nhà báo ASEAN: Đoàn kết vì một khu vực báo chí phát triển
Bác Hồ viết báo về bình đẳng giới
Tăng cường thông tin cho báo chí về vấn đề biển và hải đảo
Sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ