Danh bạ các cấp hội
HỘI NHÀ BÁO TỈNH CÀ MAU
Trụ sở: Số 7 Lý Bôn, Phường 4, TP. Cà Mau, T. Cà Mau
Điện thoại/Fax:   0780- 3832.094     
Email:                 hoinhabaocamau@yahoo.com.vn
 
Đại hội HNB tỉnh Cà Mau lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020 (tháng 6)
 

Chủ tịch Nguyễn Bé                                                                                                     

- Uỷ viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam                                                                  

- Tổng Biên tập Báo Cà Mau      

Địa chỉ:   Số 101, Phan Ngọc Hiển, TP. Cà Mau                                                                              

Điện thoại CQ:   0780- 3833 905                                           

Điện thoại NR:   0780- 2480 161

Di động:             0913 893 288

Fax:                   0780- 320 158

E-mail:               tsbaocamau@yahoo.com

 

Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Thanh Dũng

Điện thoại CQ:   0780- 3824 703                                           

Điện thoại NR:   0780- 3835 511       

Di động:             0946 686 979

Email:                nguyenthanhdunghnbcm@gmail.com

 

Phó Chủ tịch Đỗ Kiến Quốc
- Giám đốc Đài PT-TH tỉnh Cà Mau

Điện thoại CQ:   0780- 3891 242                               

Điện thoại NR:   0780- 3837 238

Di động:             0918 571 170

Email:                 baokhanhctv@yahoo.com.vn 

 
Chánh Văn phòng Trần Văn Thường

Điện thoại CQ:  0780- 3832 094                                           

Điện thoại NR:  0780- 3829 033       

Di động:            0918 786 086

 

Ủy viên Đỗ Thùy Mai

- Trưởng Ban Nghiệp vụ

Điện thoại CQ:   0780- 3824 703

Di động:             0123 649 1989

Email:                dothuymai63@gmail.com

 

Ủy viên Trịnh Thanh Vũ

- Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Cà Mau

Điện thoại CQ:   0780- 3831 174

Di động:             0918 247 052

Email:                thanhvuctv@yahoo.com.vn

 

Ủy viên Trần Việt Đoàn

- Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Cà Mau

Điện thoại CQ:   0780- 3831 174

Di động:             0918 327 043
Email:                vietdoancm@gmail.com
 

Ủy viên Lê Nguyễn

- Tổng Biên tập Báo ảnh Đất Mũi

Điện thoại CQ:   0780- 3835 526

Di động:             0909 205 777

Email:                 lenguyencamau@yahoo.com
 

Ủy viên Lê Minh Chính

- Đài PT-TH Cà Mau

Điện thoại CQ:   0780- 3819 180

Di động:             0913 893 095

Email:                chuyendectv@yahoo.com.vn
 
Ủy viên Phan Hữu Nghị

- Trưởng phòng Phát thanh Đài PT-TH Cà Mau

Điện thoại CQ:   0780- 3831 664

Di động:             0918 051 456

Email:                 phannghictv@gmail.com
 
Ủy viên Nguyễn Chiến

- Phó Tổng Biên tập Báo Cà Mau

Điện thoại CQ:   0780- 3837 019

Di động:             0988 272 333

Email:                 nguyenchienbcm@gmail.com
 

Ủy viên Ngô Đức Toàn

- Phó Tổng Biên tập Báo Cà Mau

Điện thoại CQ:   0780- 3838 659

Di động:             0913 780 557

Email:                ductoanbcm@gmail.com

 

 

Tin nổi bật
Việt Nam và Cuba trao đổi kinh nghiệm về phát triển báo chí
Tổng Bí thư chúc mừng báo Quân đội nhân dân dịp 65 năm ra số đầu tiên
Đoàn nhà báo Lào thăm và làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam
Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành HNBVN khóa X, bầu bổ sung 2 ủy viên Ban Thường vụ