Danh bạ các cấp hội
HỘI NHÀ BÁO TỈNH BẮC KẠN
Trụ sởSố 27, đường Hùng Vương, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại/Fax: 0281- 3879 064
Email:               hoinhabaotinhbackan@gmail.com    
Bản tin Người làm báo Bắc Kạn xuất bản 2 tháng/kỳ, 400 cuốn/kỳ, 36 trang

Đại hội HNB tỉnh Bắc Kạn Khóa IV, nhiệm kỳ 2015-2020 (tháng 5)

Chủ tịch Hoàng Đức Chí 
- Tổng Biên tập Báo Bắc Kạn
Điện thoại CQ:  0281- 3872 119
Di động:            0904 140 956
Email:                tri.hoangduc@gmail.com
 
Phó Chủ tịch Lục Đại Lượng
- Phó Giám đốc Đài PT-TH Bắc Kạn
Điện thoại CQ:  0281- 3877 789 
Di động:            0915 197 789
Email:               dailuong@gmail.com      
 
Trưởng Ban Kiểm tra Liêu Văn Bảy
- Phó Tổng Biên tập Báo Bắc Kạn
Điện thoại CQ:  0281- 3880 288 
Di động:            0904 017 008
Email:                lieubaybbk@gmail.com
 
Ủy viên Thường trực - Chánh Văn phòng Lưu Thị Thu Hà
Điện thoại CQ:  0281- 3879 064
Di động:            0984 145 826
E-mail:              luuhathu@gmail.com 
 
Ủy viên Dương Văn Phong
- Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại CQ:  0281- 3871 409
Di động:            0912 704 449
Email:               duongkhauluong@gmail.com

Ủy viên Hoàng Văn Thiên
- Phó Giám đốc Đài PT-TH
Điện thoại CQ:  0281- 3870 168
Di động:            0946 280 000
Email:                hvthien@gmail.com
 
Ủy viên Hoàng Chung Thảo
- Trưởng phòng Thư ký - Xuất bản Báo Bắc Kạn
Điện thoại CQ:  0281- 3871 690
Di động:             0912 427 378
Email:                thaobbk@gmail.com
Tin nổi bật
Mở rộng hợp tác TTXVN-Kyodo phù hợp với phát triển quan hệ Việt-Nhật
Đoàn đại biểu HNB Hàn Quốc thăm và làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam
Bế mạc Hội Báo toàn quốc năm 2017
Phát động Giải báo chí toàn quốc đầu tiên về nông dân