Danh bạ các cấp hội
HỘI NHÀ BÁO TỈNH BẮC NINH
Trụ sở:  Đường Nguyên Phi Ỷ Lan, P. Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, T. Bắc Ninh
Điện thoại:        0241. 3874 816 - 3827 037
Fax:                  0241. 3822 363
E-mail:              hoinhabaobacninh@gmail.com
Tạp chí Người làm báo Bắc Ninh xuất bản 2 tháng/kỳ, số lượng phát hành 500 cuốn
Câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi: 18 hội viên
 
Đại hội HNB tỉnh Bắc Ninh Khóa IX, nhiệm kỳ 2015-2020 (tháng 6):
 
Chủ tịch Nguyễn Bá Sinh
- Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam
- Tổng Biên tập Báo Bắc Ninh
Điện thoại CQ:  0241- 3825 329
Điện thoại NR:  0241- 3822 596
Di động:            0913 259 125
E.mail:              baobacninh@bacninh.gov.vn
 
Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Đình Trai
Điện thoại CQ:   02413-874 816
Di động:             0912 496 127
E.mail:               binhthaicdbtv@gmail.com        
 
Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Khi
- Trưởng Ban Kiểm tra- Giám đốc Đài PT-TH Bắc Ninh
Di động:           0912 222 152         
 
Chánh Văn phòng Phạm Vũ Tuấn
- Ủy viên BCH HNB Bắc Ninh
Điện thoại CQ:   0241-3827 037
Điện thoại NR:   0241-3820 424
Di động:             0912 566 333 
 
Các Ủy viên BCH HNB tỉnh Bắc Ninh:
 
Ủy viên Lê Quang Thuận
- Phó phòng Thư ký - Biên tập Đài PT-TH Bắc Ninh
Di động:            0949 190 686
    
Ủy viên Trần Thị Uyên
- Phó phòng Phóng viên Kinh tế Báo Bắc Ninh
Di động:           0912 548 669
 
Ủy viên Hoàng Công Huy
- Trưởng Đài Phát thanh huyện Quế Võ
Di động:          0913 358 381
 
Ủy viên Nguyễn Khắc Tuấn
- Phó Tổng Biên tập Báo Bắc Ninh
Di động:         0969 833 456
 
Ủy viên Nguyễn Tiến Nghị
- Trưởng phòng Thời sự Đài PT-TH Bắc Ninh
Di động:        0912 455 648
 
Ủy viên Đỗ Thanh Xuân
- Trưởng phòng Phóng viên Xây dựng Đảng-Nội chính Báo Bắc Ninh
Di động:        0982 179 708
 
Ủy viên Nguyễn Quang Trung
Di động:        0912 298 215.
                               
Phó Tổng Biên tập Báo Bắc Ninh Đào Đình Khoa
Di động:        0913 556 502 ; 0945 968 986                                        

 

 
Tin nổi bật
Mở rộng hợp tác TTXVN-Kyodo phù hợp với phát triển quan hệ Việt-Nhật
Đoàn đại biểu HNB Hàn Quốc thăm và làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam
Bế mạc Hội Báo toàn quốc năm 2017
Phát động Giải báo chí toàn quốc đầu tiên về nông dân