Thông báo - Hướng dẫn nghiệp vụ
Sơ đồ bố trí mặt bằng trung bày Hội báo toàn quốc 2016 (26/02/2016 22:51)
(HNBVN). Ban Tổ chức Hội báo toàn quốc 2016 vừa gửi thông báo tới các đơn vị tham gia Hội báo toàn quốc 2016 về sơ đồ bố trí mặt bằng trưng bày. Xin mời tham khảo sơ đồ tại đây.

 

 

Nguồn tin: HNBVN
Các tin mới
Các tin đã đăng
Xem tin theo ngày:  
Tin nổi bật